imprimir

Accesibilidade

Un dos obxectivos da web de Carpintería Zarrisco é evitar a infoexclusión e promover a accesibilidade co fin de acadar a universalización da información. Existen usuarios con minusvalías físicas, problemas de conexión ou que empregan antigos navegadores que teñen problemas de visualización dos contenidos. Consciente da importancia que ten ol facilitarlle o acceso a Internet a todos os usuarios, Carpintería Zarrisco adaptou a presentación dos seus contenidos á nova lexislación.

Para realizar esta adaptación seguíronse as normas que establece a Web Accessibility Initiative (WAI), iniciativa do World Wide Web Consortium (W3C) e cuxo obxectivo é conseguir que as webs sexan máis accesibles para todos os usuarios:

• aplicáronse as recomendacións para a prioridade AA de WAI.
• seguíronse os estándares da W3C sobre html e estilos.

Asemade o website someteuse á validación do TAW.

valid-css2valid-xhtml10wcag1AA